Теорија и методологија

Теоријска географија

Теоријска географија или теоретска географија је дисциплина опште географије која представља укупност узајамно повезаних фундаменталних чинилаца, који су саставни део свих географских области, наука и дисциплина. Бави се изучавањем просторних веза између објеката, појава и процеса, као и утврђивањем њихових законитости и предвиђаем њихове промене и даљег развоја. Њен задатак је да утврди место неког објекта у природно-друштвеном систему.

Методологија географије

Методологија географије (грч. methodos — начин рада и грч. logos — наука) је научна дисциплина, део опште географије која се бави методама истраживања у географији, као и начинима спознаје укупне географске стварности. Заснована је на дијалектичком материјализму, као најопштијем методу за проучавање и упознавање природе и човека, тј. самог друштва. У ширем смислу методологија географије је укупност метода географских истраживања.

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License