Садржај географске карте

<Пети разред


Географска карта

Географска карта је умањени математички одређен приказ Земљине површине или неког њеног дела на равној површини.

Садржај географске карте

Географска карта садржи следеће елементе: математичке, географске и допунске. Када се географска мрежа са глобуса пренесе на карту она постаје картографска мрежа.

Подела карата према садржини је следећа:

  • опште карте
    • физичко-географски елементи (хидрографија, рељеф, биљни покривач)
    • друштвено-географски елементи (насеља, границе, саобраћајнице)
  • тематске карте (хидрографске, климатолошке, саобраћајне, економске и др)

Топографске карте

Топографске карте су врста крупноразмерних општегеографских карата на којима су детаљно приказани физичко- и друштвено-географски елементи.


Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License