Општа географија

Општа географија је део географије који изучава географки омотач у најопштијим законима његовог састава, структуре и развоја. Општа географија представља синтезу између физичке географије и друштвене географије, тј. повезује знања једне и дуге области у јединствену целину.

Регионална географија

Регионална географија је део опште географије која комплексно проучава индивидуалне територије на Земљи - континенте, државе и њихове делове - регије. Она објашњава као се на одређеном простору испуњавају закономерности друштвених и природних одлика и на одговарајући начин их повезује у складну целину.

Картографија

Картографија (грч. Χάρτης - карта и graphein - писати) је наука која се бави изучавањем и израдом карата и глобуса. Карте су се традиционално израђивале помоћу оловке и папира, али напредак и распрострањеност рачунара је револуционализовао картографију. Већина карата комерцијалног квалитета се данас праве помоћу неког од програма за израду мапа који спада у једну од ових основних типова; CAD, ГИС, или специјализовани програми за илустрацију мапа.

Теорија и методологија географије

Више о овој теми на Теорија и методологија

Уколико није другачије наведено, садржај ове странице заштићен је лиценцом Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License